Skip to content

Ascend HQ Categorie Analyserapport

Dankzij het Categorie Analyserapport kan u de verkoop- en voorraadprestaties van maand tot jaar van jaar tot jaar vergelijken. 

Tip: Voorraadgegevens voor 1 april 2019 zijn niet beschikbaar. 

Categorie 

De categorie momenteel toegewezen aan het product. Historische categorietoewijzingen worden niet opgeslagen – als het product op het moment van verkoop in een andere categorie was, wordt dit niet bewaard. 

Bovenliggende categorieën kunnen worden uitgebreid of samengevouwen om het gewenste niveau van meergave to tonen. Alle totalen omvatten onderliggende categorieën. 

Maand tot heden 

Tip: Deze waarden zijn altijd vanaf de huidige datum – een aangepast datumbereik kan niet worden geselecteerd. 

Omzet: Totale waarde (verkoopeuros, exclusief BTW) van transacties die van de eerste van de maand tot de huidige datum zijn afgerond (gesloten). 

Vorig jaar: Omzetvoor hetzelfde datumbereik vorig jaar. 

% Verandering: De verkoop, minus die van vorig jaar, gedeeld door vorig jaar. 

Marge: Winst (omzet min Kost verkochte goederen) gedeeld door omzet, vermenigvuldigd met100. 

Vorig jaar: Marge waarde voor hetzelfde datumbereik vorig jaar. 

% Verandering: De Marge minus die van vorig jaar, gedeeld door vorig jaar. 

Jaar tot heden 

Tip: Deze waarden zijn altijd vanaf de huidige datum – een aangepast datumbereik kan niet worden ingesteld. 

Omzet: Totale waarde (verkoopeuros, exclusief BTW) van transacties die werden afgerond (gesloten) 1 januari tot de huidige datum. 

Vorig jaar: Omzet voor hetzelfde datumbereik vorig jaar. 

% Verandering: De omzet minus die van vorig jaar, gedeeld door Vorig jaar. 

Marge: Winst (Omzet minKost verkochte goederen) gedeeld door Omzet, vermenigvuldigd met100. 

Vorig jaar: Marge waarde voor hetzelfde datumbereik vorig jaar. 

% Verandering: De Marge min die van vorig jaar, gedeeld doorVorig jaar. 

Laatste 365 dagen/datumbereik 

Standaard zijn de afgelopen 365 dagen geselecteerd. Klik op het agendapictogram om een ander datumbereik te selecteren. Als voorraadgegevens niet bestaan voor dat datumbereik, wordt het rapport weergegeven volgens de begindatum waar voorraadgegevens aanwezig zijn. 

Tip: Inventariswaarden zijn beschikbaar tot en met gisteren. Voorraadwaarden vóór 1 april 2019 worden niet bijgehouden. 

Omzet: Totale waarde (verkoopeuros, exclusief belasting) van transacties die werden afgerond (gesloten) 1 januari tot de huidige datum. 

Vorig jaar: Omzet voor hetzelfde datumbereik vorig jaar. 

% Verandering: De Omzet min die van vorig jaar, gedeeld door Vorig jaar. 

Marge: Winst (OmzetminKost verkochte goederen) gedeeld door Omzet, vermenigvuldigd met100. 

Vorig jaar: Marge voor hetzelfde datumbereik vorig jaar. 

% Verandering: De Marge min die van vorig jaar, gedeeld door Vorig jaar. 

Gem. DIS: Totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik gedeeld door Rotatie. 

Rotatie: Kost verkochte goederen (COGS) gedeeld door gemiddelde inventariswaarde 

Tip: Gemiddelde inventariswaarde = (Inventariswaarde begindatum plus Inventariswaarde einddatum) / 2 

Vanaf datum 

Standaard is de datum van gisteren geselecteerd. Klik op het agendapictogram om een andere datum te selecteren. 

Tip: Inventariswaarden zijn beschikbaar tot en met gisteren. Voorraadwaarden vóór 1 april 2019 worden niet bijgehouden. 

Inventaris: Totaal Kost van alle producten op voorraad (artikelen op layaways, werkorders en in behandeling zijnde transfers zijn uitgesloten). 
Tip: Productkosten worden als volgt berekend: Gemiddelde kosten worden gebruikt indien beschikbaar; indien er geen Gemiddelde kosten bestaan of kost is 0,00, worden de Laatste kosten gebruikt; indien geen van beide,Gemiddelde kostenof Laatste kosten, bestaan of kost is0,00, dan worden Geschatte kosten gebruikt. 

Eenheden: Totaal Hoeveelheid van alle producten op voorraad (artikelen op layaways, werkorders en in behandeling zijnde zijn uitgesloten). 

Resterende DIS: Het geschatte aantal dagen dat het zal duren om de huidige voorraad te verkopen tegen hetzelfde tarief als vorig jaar. Inventaris waarde gedeeld door de gemiddelde dagwaarde van vorig jaar voor de komende 90 dagen (totaal Kost verkochte goederen waarde van het laatste jaar voor de datum van morgen tot en met 90 dagen, gedeeld door 90). 
Tip: In het oude Ascend Analytics stond deze waarde bekend als Werkelijke DIS 

Feedback and Knowledge Base