Skip to content

Ascend HQ RPM Satus controle rapport

In het RPM-status controle rapport op Ascend HQ ziet u hoe goed uw winkel zich houdt aan de belangrijkste best practices van Ascend, waardoor uw Retail Profit Machine soepel blijft werken en u helpt het meeste uit uw systeem te halen. Het volgen van best practices betekent dat uw processen zo efficiënt mogelijk zijn en u tijd kan vrijmaken om zich te concentreren op verkopen.

Groene kaarten geven aan dat uw winkel voldoet aan of hoger is dan de minimale benchmarkwaarde, terwijl oranje kaarten aangeven dat werk nodig is.

Waarden zijn gebaseerd op de 30 dagen voorafgaand aan het uitvoeren van het rapport.

Tip: dit rapport kan niet worden uitgevoerd voor een aangepast datumbereik, maar (winkelketens met meerdere winkels) kunnen worden uitgevoerd voor afzonderlijke locaties.

Alle waarden zijn gebaseerd op voltooide (gesloten) transacties.

Krijg toegang tot dit rapport vanuit de sectie Rapporten of klik op het doelpictogram op de statistiek Analytics Retail Profit Machine.  

Algemene score

Totale puntenscore voor alle statistieken, van maximaal 100.

% fietsen met nauwkeurige SN’s

Producten die op voorraad zijn en zijn toegewezen aan een geserialiseerde categorie (bijvoorbeeld fietsen) waarvan het totale aantal niet-verkochte serienummers overeenkomt met de hoeveelheid, gedeeld door het totaal van producten die zijn toegewezen aan een categorie fietsen, vermenigvuldigd met 100. Tip: Producten met een negatieve hoeveelheid zijn NIET inbegrepen.

Gebruik in Ascend Rapporten > Inventaris > Aantal Serienummers niet overeenkomend met de hoeveelheid bij de hand om te bepalen welke producten moeten worden onderzocht.

15 punten worden toegekend voor 95% of meer.

Fietsen met onnauwkeurige SN

Totaal aantal producten dat is toegewezen aan een categorie fietsen (d.w.z. de bovenliggende categorie bevat fietsen) waarvan het totale aantal onverkochte serienummers niet overeenkomt met de hoeveelheid van het product.

Totale variantie SN naar inventaris

Totaal verschil tussen het aantal (onverkochte) serienummers dat aan een product is gekoppeld en de hoeveelheid.
Tip: Deze statistiek gebruikt een "absolute" waarde - dit is strikt het totale verschil in waarden en geeft geen positieve of negatieve varianties aan (of de hoeveelheid van de fiets
  tot serienummer hoger of lager is). Producten met een negatieve hoeveelheid zijn NIET inbegrepen.

% verkochte producten met categorie

Totale waarde (verkoopeuros – Hoeveelheid x prijs) voor verkoopartikelen die zijn toegewezen aan een categorie gedeeld door de totale waarde van alle verkoopposten, vermenigvuldigd met 100.

Gebruik in Ascend Rapporten > In-Store-producten > Producten verkocht zonder categorie om te bepalen welke producten moeten worden onderzocht.

10 punten worden toegekend voor 95% of meer.

# verkochte eenheden zonder categorie

Totaal aantal verkoopartikelen die NIET aan een categorie zijn toegewezen.

Gecombineerde verkoop € van artikelen

Totale waarde (verkoopeuros – Hoeveelheid x prijs) voor verkoopartikelen die NIET aan een categorie zijn toegewezen.    

% arbeid op werkorders

Totale waarde (verkoopeuros – hoeveelheid x prijs) voor verkoopposten die aan een categorie Arbeid worden toegewezen (d.w.z. de bovenliggende categorie bevat Arbeid) en aan het scherm Werkorderdetails werden toegevoegd gedeeld door totale waarde van alle verkoopposten die aan een categorie arbeid zijn toegewezen, vermenigvuldigd met 100.

20 punten worden toegekend voor 90% of meer.

Arbeid € Niet gekoppeld met een WO

Totale waarde (verkoopeuros – hoeveelheid x prijs) voor verkooppunten die aan een categorie Arbeid (d.w.z. bovenliggende categorie bevat Arbeid) worden toegewezen en NIET aan een detail van de werkorder (reparatie) worden toegewezen.

Arbeid € Gekoppeld aan een WO

Totale waarde (verkoopeuros – hoeveelheid x prijs) voor verkooppunten die aan een categorie arbeid (d.w.z. bovenliggende categorie bevat Arbeid) worden toegewezen en aan een detail van de werkorder (reparatie) worden toegewezen.

NPS-steekproefomvang

Klanten die zijn toegewezen aan transacties met een e-mailadres dat is gedeeld door het totale aantal transacties, vermenigvuldigd met 100.

Gebruik in Ascend het hulpprogramma Klantquery om klanten te vinden zonder dat er een e-mailadres is ingevoerd.

10 punten worden toegekend voor 75% of meer.

aantal verzamelde e-mails

Totaal aantal klanten dat is toegewezen aan transacties waarbij een e-mailadres is ingevoerd.

Extra e-mails om 75% te bereiken

Het aantal transacties dat aan een klant is toegewezen met een ingevoerd e-mailadres, nodig om te voldoen aan de doelwaarde.

% van de niet-toegewezen negatieve voorraad

Totale kostenwaarde (Hoeveelheid x gemiddelde kosten of geschatte kosten, als gemiddelde 0,00 is) voor producten met een negatieve hoeveelheid die NIET zijn gemarkeerd als een speciale order gedeeld door de totale kostenwaarde voor alle producten met een hoeveelheid (positief of negatief), vermenigvuldigd met 100.

Gebruik in Ascend Rapporten > Inventaris > Negatieve Inventaris om te bepalen welke producten moeten worden onderzocht.

15 punten worden toegekend voor 1% of minder.

Potentiële Krimpen euros

Totale kostenwaarde (Hoeveelheid x gemiddelde kosten of geschatte kosten, als gemiddeld € 0,00 is) voor producten met een negatieve hoeveelheid die NIET zijn gemarkeerd als een speciale bestelling.

Waarschijnlijk dagen op voorraad

Gem. DIS (uit de Analytics Retail Profit Machine metric) verminderd met het % van de niet-vastgelegde negatieve voorraadwaarde.
Tip: Als
Gem. DIS bijvoorbeeld 180 dagen is en 5% is niet-vastgelegde negatieve voorraad, is deze waarde 171 (180 min 9).

% van omzet met Tijdklokrecords

Totale waarde (verkoopeuros – Hoeveelheid x Prijs) voor verkoopitems voor een transactie waarbij de verkoper (geselecteerd in het keuzemenu Verkoper) is gekoppeld aan time clock-record gedeeld door de totale waarde van alle verkoopartikelen, vermenigvuldigd met 100.

30 punten worden toegekend voor 90% of meer.

Verkoop € zonder tijdklokrecords

Totale waarde (verkoopeuros – hoeveelheid x prijs) voor verkoopitems voor een transactie waarbij de verkoper (geselecteerd in het keuzemenu Verkoper) geen tijdklokrecords heeft.

Aangepaste omzet/uur

omzet/uur (van de Analytics Retail Profit Machine metric) aangepast om de geschatte uren op te nemen die niet zijn verantwoord in de prikklok.

§  Aangepaste uren: Verkoop € zonder tijdklokrecords gedeeld door verkoop / uur

§  Geschatte uren: Totaal aantal uren aangemeld in de prikklok plus aangepaste uren.

§  Eindwaarde: Totale verkoopeuros gedeeld door geschatte uren

Tip: Als bijvoorbeeld verkoop/uur 74 is, is de totale verkoop31.282, De prikklok is 422 en de verkoop € zonder tijdklokrecords is € 7.525, deze waardeis € 60 (Aangepaste uren 102 en geschatte uren 524).

Feedback and Knowledge Base