Skip to content

Het Prikklok rapport van Ascend HQ gebruiken

Met het Prikklok rapport van Ascend HQ kan u de gewerkte uren van uw werknemers bijhouden en kan het worden geëxporteerd als een spreadsheet voor eenvoudige import in salarissoftware. (multi-store retailers) Het rapport kan worden uitgevoerd voor meerdere locaties, zodat werknemers die in verschillende winkels werken, kunnen worden nagekeken zonder dat iemand handmatig talloze rapportwaarden moet toevoegen. 

Alle werknemers die tijdklokrecords hebben in Ascend tijdens de geselecteerde periode, ongeacht of ze al dan niet 'voltooid' zijn. Klik op de naam van een werknemer om details voor afzonderlijke records weer te geven. Records die een begintijd of eindtijd missen worden in rode tekst weergegeven 

Werknemers worden standaard in alfabetische volgorde en uren weergegeven als numerieke waarden. Klik op de kolomkop Werknemer en/of Uren om naar wens te sorteren. Vink Toon minuten in plaats van decimalen aan om de Uren in de vorm (h:mm) weer te geven. 

Feedback and Knowledge Base