Skip to content

Exporteer (upload) productinformatie naar een eCommerce website

Zodra u instellingen voor productexport hebt gedaan, worden ze automatisch uitgevoerd. Alle actieve (niet verborgen) producten waarbij de Eigenschappen > eCommerce zijn aangevinkt, zijn inbegrepen.

Locally


Export vindt plaats volgens een schema dat u hebt ingesteld voor de voorraadrapportage-feed. Locally voert de veranderingen door binnen 30 minuten na de upload.

Aanvullende informatie

Feedback and Knowledge Base