Skip to content

De Unitech EA520 voorraadscanner instellen: Het instellen van AscendScan en BeyondTrust

Dit artikel bevat drie secties:
 
• Unitech EA520 - Configuratie vanuit fabrieksinstellingen (11 stappen)
• Unitech EA520 - Apparaat configureren voor AscendScan (18 stappen)
• App-toestemmingen instellen na het starten met AscendScan (10 stappen)

Unitech EA520 - Configuratie vanuit fabrieksinstellingen

 

1. Kies de gewenste taal en klik dan op START om te beginnen.

2. Kies Skip (overslaan) op de pagina ’Connect to mobile network’ (’verbinden met mobiel netwerk’).

3. Kies Set up offline (offline setup) op de pagina ’Connect to Wi-Fi’ (’verbinden met Wi-Fi’).

4. Kies CONTINUE (doorgaan) in het pop-upvenster ’Set up offline?’ (’offline set-up?’).

5. Kies de juiste tijdzone en klik dan op Next (volgende).

6. Schakel op de Google Services (Google Diensten)-pagina met behulp van de schuifbalk Use location (locatie gebruiken) in en klik op More (meer).

7. Schakel op dezelfde pagina Allow scanning (scannen toestaan) in en schakel Send usage and diagnostic data (gebruiksdata en diagnostische gegevens verzenden) uit.Klik vervolgens op More (meer).

8. Kies op de volgende pagina Accept (akkoord).

9. Kies Skip (overslaan) op de pagina ’Set screen lock page’ (’schermvergendeling instellen’).

10. Kies Skip anyway (toch overslaan) in het pop-upvenster ’Skip screen lock?’ (’schermvergrendeling overslaan?’).

11. Dit gedeelte is nu voltooid en de hoofdpagina verschijnt; ga verder met het instellen van AscendScan voor het EA520-apparaat. De instructies staan hieronder.

Unitech EA520 - Apparaat configureren voor AscendScan

 

1. Schakel 3-knoppen navigatie voor Android in (als de drie standaard Android-knoppen niet reeds zichtbaar zijn onderaan het scherm):

Settings (instellingen) > System (systeem) > Gestures (gebaren) > System Navigation (systeemnavigatie) > kies 3-button navigation (3-knoppen navigatie)

2. Stel het ’Screen timeout’ (’beeldschermslot’) in op 5 minuten:

Settings (instellingen) > Display (beeldscherm) > Advanced (geavanceerd) > Screen timeout (beeldschermslot)

3. Schakel met behulp van de schuifbalk Use location (locatie gebruiken) in:

Settings (instellingen) > Location (locatie)

4. Schakel met behulp van de schuifbalken Wi-Fi scanning (wifi scannen) en Bluetooth scanning (bluetooth scannen) voor het apparaat in:

Settings (instellingen) > Location (locatie) > Wi-Fi and Bluetooth scanning (wifi en bluetooth scannen)

5. Schakel met behulp van de schuifbalk Usage & diagnostics (gebruik & diagnostiek) voor het apparaat uit:

Settings (instellingen) > Privacy > Advanced (geavanceerd) > Usage & diagnostics (gebruik & diagnostiek)

6. Stel de Unitech Scannerservice in op Factory Default (fabrieksinstelling):

Settings (instellingen) > USS (Unitech Scanner Service) > (choose the Factory Default menu option) (kies de optie Fabrieksinstelling)

7. Het beeldschermtoetsenbord instellen:

Settings (instellingen) > System (systeem) > Languages & input (taal & invoer) > On-screen keyboard (beeldschermtoetsenbord) > Gboard > Preferences (voorkeuren)

 • Number row (rijnummer): Enabled (ingeschakeld)
 • Show emoji switch key (emoji-wisselknop tonen): Disabled (uitgeschakeld)
 • Show emojis in symbols keyboard (toon emojis in symbolentoetsenbord): Disabled (uitgeschakeld) Opmerking: sla over indien de optie ontbreekt
 • One-handed mode (één-hand bediening): Off (uit)
 • Keyboard height (hoogte toetsenbord): Short (kort)

8. Wijzig het toetsenbordthema naar ’black with turquoise dot’ (’zwart met turquoise punt’). Dat is meestal de tweede optie in de eerste rij van de sectie Colors (kleuren). Zorg er hierbij voor dat met behulp van de schuifbalk Key borders (toetsengrenzen) is ingeschakeld:

Settings (Instellingen) > System (Systeem) > Languages & input (Taal & invoer) > On-screen keyboard (Beeldschermtoetsenbord) > Gboard > Theme (thema)

9. Pas het niveau voor alle vier de volumeinstellingen aan naar ongeveer 20%:

Settings (instellingen) > Sound (geluid)

10. Kopieer het AscendScan installatiebestand (.apk) naar het apparaat:

Sluit de EA520 via de usb-kabel aan op de computer. Schakel File Transfer (bestandsoverdracht) in door vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen en de instelling te veranderen van het huidige Charging this device via USB (apparaat opladen via usb) naar File Transfer (bestandsoverdracht) (klik indien gevraagd wordt naar deze optie).

Open Windows Explorer (Windows Verkenner) op uw computer. Het EA520 apparaat zou zichtbaar moeten zijn in de Verkenner.

Zorg dat u weet waar het AscendScan.#.#.#.apk-bestand op uw computer staat en kopieer dit bestand naar de map Internal Shared Storage > Download (intern gedeelde opslag > download) op het EA520-apparaat.

11. Installeer de AscendScan-app (maar open de app NIET):

Open de Files (bestanden) app op de EA520 en navigeer dan naar de map ”Downloads”. Klik nu op het AscendScan.#.#.#.apk-bestand om het installatieproces te starten. Kies na voltooiing van de installatie NIET de optie om de app te openen.

12. Schakel de volgende toestemmingen in voor AscendScan:

Settings (instellingen) -> Apps & notifications (apps & meldingen) -> klik op "SEE ALL ## APPS" (”alle ## apps tonen”)-> AscendScan -> Permissions (toestemmingen)

 • Camera: Only while app is in use (alleen bij gebruik van de app)
 • Files and media (bestanden en media): All Files (alle bestanden)
 • Location (locatie): Only while app is in use (alleen bij gebruik van de app)

13. Schakel op de AscendScan-pagina ’Install unknown apps’ (’onbekende apps installeren’) met behulp van de schuifbalk ’Allow from this source’ (’toestaan vanaf deze bron’) in:

Settings (instellingen) > Apps & notifications (apps & meldingen) > Advanced (geavanceerd) > Special app access (speciale apps-toegang) > Install unknown apps (onbekende apps installeren) > AscendScan

14. De BeyondTrust Support-app kopiëren naar het apparaat:

Kopieer op vergelijkbare wijze als beschreven in stap 10, het BeyondTrust Support app-installatiebestand (.apk) op de computer naar de map ’Internal Shared Storage > Download’ (’intern gedeelde opslag > download’) op het EA520-apparaat.

Opmerking: het bestand heeft mogelijk een zeer lange naam, bijvoorbeeld “BeyondTrust_Bomgar-20210601211408-2.2.17-24510f44-101445-release.apk”

15. Installeer de BeyondTrust Support app (maar start the app NIET op):

Open de Files (bestanden) app op de EA520 en navigeer naar de map ’Downloads’. Klik daar op het betreffende BeyondTrust Support app-installatiebestand (dat u gekopieerd hebt in stap 14) om de installatie te starten. Kies na voltooiing van de installatie NIET de optie om de app te openen.

16. Stel de volgende toestemmingen in voor de BeyondTrust Support app:

Settings (instellingen) -> Apps & notifications (apps & meldingen) -> klik op "SEE ALL ## APPS" (”alle ## apps tonen”) -> AscendScan -> Permissions (toestemmingen)

 • Files and media (bestanden en media): All Files (alle bestanden)
 • Camera: Deny (niet toestaan)
 • Contacts (contacten): Deny (niet toestaan)
 • Phone (telefoonnummer): Deny (niet toestaan)

17. Schakel op de pagina ’Accessibility Support’ (’hulp bij toegangelijkheid’) met behulp van de schuifbalk ’Use Support’ (’hulp gebruiken’) in om de BeyondTrust Support app in staat te stellen het apparaat op afstand te bedienen:

Settings (instellingen) > Accessibility (toegangelijkheid) > Support (hulp)

18. Het bureaublad configureren:

Het AscendScan-icoon dient links onderaan in beeld te staan, het Files (bestanden) icoon rechtsonder en het BeyondTrust Support app-icoon links naast het Files-icoon.

Verwijder alle overige iconen van het bureaublad (maar deïnstalleer ze niet, indien daarom gevraagd wordt).

App-toestemmingen instellen na het starten met AscendScan

 

Nadat u AscendScan hebt geopend, worden mogelijk de volgende toestemmingsverzoeken getoond.

1. Kies OK om door te gaan.

2. Kies WHILE USING THE APP (bij gebruik van de app) voor het maken van foto’s en video’s.

3. Kies WHILE USING THE APP (bij gebruik van de app) voor het gebruik van uw locatie.

4. Kies ALLOW (toestaan) voor het gebruik van foto’s, media en andere bestanden.

5. Zorg ervoor dat de vereiste toestemmingen voor AscendScan zijn toegekend door op de volgende twee bevestigingsverzoeken op OK te klikken.

6. De Use location (locatie gebruiken) toestemming moet worden toegekend via de pagina Location (locatie) op het apparaat.

7. Navigeer terug naar AscendScan om na te gaan of de Use location (locatie gebruiken) instelling is ingeschakeld.

8. Kies op de AscendScan-pagina ’Utilities > About’ (’functionaliteiten > over’) de optie CHECK FOR UPDATES (zoek naar updates). Mogelijk vraagt het pop-upvenster ’Install unknown apps’ (’onbekende apps installeren’) nu om toestemming.

9. Schakel op de pagina ’Install unknown apps’ (’onbekende apps installeren’) met behulp van de schuifbalk ’Allow from this source’ (’toestaan vanaf deze bron’) in.

10. Na het inschakelen van de instelling ’Install unknown apps’ (’onbekende apps installeren’) en het terugkeren naar AscendScan, zal de app automatisch herstarten. Navigeer terug naar de pagina ’Utilities > About’ (’functionaliteiten > over’) om de app-update te starten.


Feedback and Knowledge Base