Skip to content

Aanbevolen stappen voor het updaten van AscendScan op de Unitech EA520

1. Open AscendScan

2. Open een nieuw, geldig document (ook al geeft het apparaat aan dat er reeds een geldig document is)
a. Ga naar Utilities > Network (Toepassingen > Netwerk) en kies SCAN QR CODE (QR-code scannen)
b. Scan een bruikbare QR-code (van een computerscherm waarop Ascend RMS open staat) 

3. Controleer op uw mobiele apparaat of een programma-update beschikbaar is zodra er een nieuw, geldig document is geopend
a. Ga naar Utilities > About (Toepassingen > Over) en kies CHECK FOR UPDATES (Controleren op updates)
b. Kies YES (Ja) als er een update beschikbaar is
c. Indien er een systeeminformatie-venster verschijnt, ga dan door met stap 3.d.; zo niet, ga dan verder met stap 3.e.
d. Indien er een systeeminformatie-venster verschijnt betekent dit dat AscendScan toestemming nodig heeft om onbekende apps te installeren (Install Unknown Apps). Kies OK in dit venster en kies vervolgens ’Allow from this source’ (’Toestaan voor deze bron’) in het venster ’Install unknown apps’.
De app zal automatisch opnieuw opstarten nadat er toestemming gegeven is voor ’Install unknown apps’ (’Onbekende apps installeren’) en nadat wordt teruggekeerd naar AscendScan.
Zodra AscendScan weer is opgestart, ga dan naar de pagina Utilities > About (Toepassingen > Over) om het updaten te hervatten; ga nu door met stap 3.e. (de volgende stap).
e. De download- en installatieprocedure wordt opgestart
f. Zodra het downloaden is voltooid, verschijnt er een dialoogvenster met de vraag of u een update wilt uitvoeren voor het bestaande programma; kies INSTALL (Installeren) om door te gaan
g. Zodra de installatie is voltooid, kies DONE (Klaar)


4. Mocht AscendScan nog actief zijn, sluit het programma dan na voltooiing van de installatie
a. Kies de vierkante navigatieknop rechts onderaan op het scherm (in het screenshot hieronder aangeduid in de rode rechthoek)
b. Indien AscendScan verschijnt, sluit het programma dan door naar boven van het scherm af te swipen. Verschijnt het ’Install Unknown Apps’-venster (uit stap 3.d.), swipe het dan ook van het scherm

5. Start nu het mobiele apparaat opnieuw op

Feedback and Knowledge Base